Sala zabaw

REGULAMIN
SALI ZABAW SMYKOLANDIA

 1. Zabawa w Sali SMYKOLANDIA odbywa się wg systemu czasowego zawartego w cenniku a opłata pobierana jest z góry.

 2. Rodzice (opiekunowie) sami pilnują godziny zakończenia zabawy, a przekroczenie czasu określonego przy zakupie biletu pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem.

 3. Przed przystąpieniem do zabawy dzieci muszą być pozbawione wszelkiego rodzaju ostrych przedmiotów (klucze, łańcuszki, kolczyki, itp.) mogących w jakikolwiek sposób zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy.

 4. Dzieci i rodzice przebywają w części zabawowej bez obuwia (ale nie na gołą stopę).

 5. Za bezpieczną zabawę dzieci przebywających w Sali Zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie, z którymi dzieci przyszły.

 6. Dzieci pozostawione w Sali Zabaw bez opieki przebywają na wyłączną odpowiedzialność rodziców (opiekunów).

 7. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w sali zabaw w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.

 8. Artykuły spożywcze dzieci konsumują wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych- nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować zadławieniem.

 9. Sala Zabaw nie odpowiada za skutki wynikające ze spożycia artykułów wniesionych przez dzieci lub opiekunów na teren sali zabaw.

 10. Na terenie Sali Zabaw zakazuje się spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Obsługa zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia rodziców spożywających alkohol i palących tytoń na terenie sali zabaw dla dzieci.

 11. Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci do 12 roku życia.

 12. Konstrukcja zabawowa jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 12 roku życia.

 13. Zabronione jest wchodzenie na górne i pionowe elementy konstrukcji oraz w miejsca nie przeznaczone do zabawy

 14. Do armatki nie powinno się wkładać przedmiotów innych niż gąbkowe piłki.

 15. Zabrania się wchodzenia na siatkę zabezpieczającą.

 16. Zabrania się zjeżdżania głową w dół, podwijania kolan pod brodę podczas zjazdu oraz podchodzenia na zjeżdżalnie w przeciwnym kierunku zjazdu.  .

 17. W Sali Zabaw może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 dzieci.

 18. Sala Zabaw nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.